05. Scrum vērtības

05. Scrum vērtības

Scrum vērtības
Scrum vērtības

Scrum ietvarā tiek izdalītas 5 Scrum vērtības, kuru ievērošana ir svarīga veiksmīgai Scrum ietvara izmantošanai. Šīs vērtības ir:

  • Apņemšanās;
  • Koncentrēšanās (Fokuss);
  • Atvērtība;
  • Cieņa (Respektēšana);
  • Drosme;

Apņemšanās – Scrum komandas galvenā apņemšanās ir sprinta mērķa sasniegšana. Šī mērķa realizēšanai Scrum komandai ir jādarbojas, kā vienotam mehānismam uzdevumu un problēmu risināšanā. Katra Scrum komandas indivīda apņemšanās ir izdarīt konkrētus darbus, ko saplāno Sprinta plānošanas sapulcē. Darbi netiek iedalīti, tādā veidā veicinot personīgo apņemšanos un atbildību pret apsolīto.

Fokuss – kā jau minēju iepriekš, Scrum komandas fokuss ir vērsts uz Sprinta mērķa sasniegšanu. Šīs vērtības ievērošanu bieži vien varētu traucēt dažādi citi darbi un pienākumi, kas rodas izstrādes komandās, piemēram, steidzami uzturēšanas darbi vai avārijas. Procesi būtu jācenšas sakārtot tā, lai šādas situācijas nerastos, citādi pastāv risks nesasniegt sprinta mērķi.

Atvērtība – Scrum komandai ir jābūt atklātai. Ikvienam komandas dalībniekam jāzin par riskiem un potenciālajām problēmām, lai laicīgi varētu reaģēt un pieņemt atbilstošākos lēmumus par izstrādes gaitu, risinājumiem.

Cieņa – Scrum komanda ir profesionāļi, kas ciena un respektē viens otru. Katra viedoklis ir vērā ņemams un apspriežams, lai kopā nonāktu pie labākā risinājuma. Arī šīs vērtības ievērošana var sagādāt problēmas, jo tradicionāli ir pierasts, ka projekta vadītājs vada izstrādi, norāda uz risinājumiem un viņa viedoklis parasti ir galvenais. Scrum komandā nav vadītāja, lēmumi jāpieņem komandai, tāpēc tai ir jābūt pietiekami drosmīgai, kas arī ir nākošā Scrum vērtība.

Drosme – Scrum komandai ir jābūt pietiekoši profesionālai un drosmīgai, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus un uzņemtos sarežģītu problēmu risināšanu.