Scrum online tests

Scrum online tests

Scrum online tests latviski

Mācībām un zināšanu nostiprināšanai piedāvāju Scrum online testu latviešu valodā, kas var kalpot kā lielisks palīgs, lai sagatavotos Scrum eksāmenam. Tests veidots balstoties uz jaunāko Scrum ceļvedi (2020). Testa jautājumu banka tiek regulāri papildināta, lai pildot testu, katru reizi būtu pēc iespējas dažādāki jautājumi un aptvertu visu Scrum ietvaru. Testa grūtības pakāpe uzskatāma kā vidēja.

Veiksmi mācībās un testā!

0 votes, 0 avg
90

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 

Testa kārtošanai pieejamais laiks ir beidzies!


Scrum online tests

Izmanto AgileScrum.lv sagatavoto Scrum testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Scrum ietvaru!

Lai veiksmīgi nokārtotu testu, 80% no atbildētajiem jautājumiem jābūt pareiziem.

1 / 20

Par Sprinta darbu krātuvi, jeb Sprinta plāna izstrādi ir atbildīgi..

2 / 20

Kad Scrum komanda definē Sprinta mērķi?

3 / 20

Scrum ir 5 vērtības. Tās būtu -

4 / 20

Cik ilgai jābūt ikdienas sapulcei, ja sprinta garums ir 2 nedēļas un Scrum komandas sastāvā ir 8 cilvēki?

5 / 20

Kas tiek uzskatīts par Scrum komandas ilgtermiņa mērķi?

6 / 20

Scrum lomas ir:

7 / 20

Pirms pirmā Sprinta uzsākšanas Produkta darbu krātuvei jābūt pabeigtai.

8 / 20

Kurš definē (izveido) Pabeigta darba definīciju (angliski: Definition of Done)?

9 / 20

Īsākus sprintus var izmantot, lai radītu vairāk mācību ciklu un..

10 / 20

Kāds ir ikdienas sapulces formāts?

11 / 20

Vai Izstrādātāji var atcelt Sprintu, gadījumā, ja Sprinta mērķis ir kļuvis neaktuāls ?

12 / 20

Sprinta apskata mērķis ir..

13 / 20

Kāds mērķis ir ikdienas sapulcei?

14 / 20

Scrum komandai ir jābūt pietiekoši mazai, lai saglabātu spēju ātri pielāgoties un reaģēt uz izmaiņām, taču pietiekami lielai, lai varētu paveikt nozīmīgu darba apjomu sprinta ietvaros. Tipiski Scrum komandā ir __ vai mazāk dalībnieku.

15 / 20

Kurš veic lēmumus par Produkta piegādēm ?

16 / 20

Sprinta mērķis kļuva neaktuāls, tāpēc Produkta īpašnieks nolēma atcelt Sprintu. Ko darīt ar Produkta darba krātuves vienībām, kas ir pabeigtas (pēc Pabeigta darba definīcijas) ?

17 / 20

Jauns inkrements iekļauj sevī arī iepriekšējo Sprintu inkrementus.

18 / 20

Sprinta plānošanas laikā tiek izvēlēti darbi, kas tiks paveikti Sprinta laikā. Kurš izvēlas darbus?

19 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Scrum komandas kapteinis ir atbildīgs par tāda Scrum nodrošināšanu, kāds tas ir aprakstīts Scrum ceļvedī. Netikai Scrum komandas ietvaros, bet arī visā organizācijā, ja tas ir nepieciešams.

20 / 20

Scrum komandā iespējama hierarhija un apakškomandas

Your score is

The average score is 62%

0%