Scrum online tests

Scrum online tests

Scrum online tests latviski

Mācībām un zināšanu nostiprināšanai piedāvājam Scrum online testu latviešu valodā, kas var kalpot kā lielisks palīgs, lai sagatavotos Scrum eksāmenam. Tests veidots balstoties uz jaunāko Scrum ceļvedi (2020). Testa jautājumu banka tiek regulāri papildināta, lai pildot testu, katru reizi būtu pēc iespējas dažādāki jautājumi un aptvertu visu Scrum ietvaru. Testa grūtības pakāpe uzskatāma kā vidēja.

Veiksmi mācībās un testā!

0 votes, 0 avg
30

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 

Testa kārtošanai pieejamais laiks ir beidzies!


Scrum online tests

Izmanto AgileScrum.lv sagatavoto Scrum testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Scrum ietvaru!

Lai veiksmīgi nokārtotu testu, 80% no atbildētajiem jautājumiem jābūt pareiziem.

1 / 20

Kāds ir Sprinta Retrospekcijas mērķis?

2 / 20

Sprinta plānošanas laikā tiek izvēlēti darbi, kas tiks paveikti Sprinta laikā. Kurš izvēlas darbus?

3 / 20

Sprinta apskata mērķis ir..

4 / 20

Kurš definē (izveido) Pabeigta darba definīciju (angliski: Definition of Done)?

5 / 20

Scrum ir balstīts uz ...

6 / 20

Scrum ietvaru var papildināt ar procesiem vai metodēm, kas nepieciešamas konkrētā projekta realizācijā.

7 / 20

Scrum komandas kapteinis ir atbildīgs par visas Scrum komandas efektivitāti.

8 / 20

Scrum sprinta laikā ir definēti 4 notikumi (ceremonijas). Tie ir:

9 / 20

Sprinta notikumi (ceremonijas) ir paredzēti, lai veiktu..

10 / 20

Scrum ir 5 vērtības. Tās būtu -

11 / 20

Viens no Scrum pilāriem ir caurskatāmība. Tas ļauj veikt..

12 / 20

Jauns inkrements iekļauj sevī arī iepriekšējo Sprintu inkrementus.

13 / 20

Produkta īpašnieks var būt arī tās pašas Scrum komandas Izstrādātājs.

14 / 20

Pirms pirmā Sprinta uzsākšanas Produkta darbu krātuvei jābūt pabeigtai.

15 / 20

Gadījumos, kad pie viena produkta strādā vairākas Scrum komandas, tām ir kopīgs -

16 / 20

Scrum izmanto iteratīvu un inkrementālu pieeju, lai..

17 / 20

Kurš veic lēmumus par Produkta piegādēm ?

18 / 20

Kāds mērķis ir ikdienas sapulcei?

19 / 20

Scrum lomas ir:

20 / 20

Scrum notikumi (ceremonijas) paredzēti, lai veidotu regularitāti un..

Your score is

The average score is 59%

0%