Scrum online tests

Scrum online tests

Scrum online tests latviski

Mācībām un zināšanu nostiprināšanai piedāvāju Scrum online testu latviešu valodā, kas var kalpot kā lielisks palīgs, lai sagatavotos Scrum eksāmenam. Tests veidots balstoties uz jaunāko Scrum ceļvedi (2020). Testa jautājumu banka tiek regulāri papildināta, lai pildot testu, katru reizi būtu pēc iespējas dažādāki jautājumi un aptvertu visu Scrum ietvaru. Testa grūtības pakāpe uzskatāma kā vidēja.

Veiksmi mācībās un testā!

0 votes, 0 avg
283

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 


Scrum online tests

Izmanto AgileScrum.lv sagatavoto Scrum testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Scrum ietvaru!

Lai veiksmīgi nokārtotu testu, 80% no atbildētajiem jautājumiem jābūt pareiziem.

1 / 20

Kā tiek noteikts, kad Produkta darba krātuves vienība, kuras izstrāde tika veikta, ir potenciāli piegādājams inkrements?

2 / 20

Produkta īpašnieks ir atbildīgs par efektīvu Produkta darbu krātuves pārvaldību. Vai Produkta īpašnieks drīkst deleģēt pārvaldības uzdevumus kādam citam?

3 / 20

Vai Izstrādātāji var atcelt Sprintu, gadījumā, ja Sprinta mērķis ir kļuvis neaktuāls ?

4 / 20

Ja Sprinta mērķis kļūst neaktuāls, Sprintu var atcelt. Kurš ir tiesīgs atcelt Sprintu?

5 / 20

Kad Scrum komanda definē Sprinta mērķi?

6 / 20

Scrum pilāri ir –

7 / 20

Scrum ir 5 vērtības. Tās būtu -

8 / 20

Kas tiek uzskatīts par Scrum komandas ilgtermiņa mērķi?

9 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Ikdienas sapulce uzlabo komunikāciju komandā, ļauj identificēt šķēršļus, veicina ātru lēmumu pieņemšanu, tādā veidā mazinot nepieciešamību pēc citām sapulcēm. Tādēļ izstrādātājiem nav pieļaujams rīkot atsevišķas sapulces, lai nemazinātos produktivitāte.-

10 / 20

Sprinta mērķis kļuva neaktuāls, tāpēc Produkta īpašnieks nolēma atcelt Sprintu. Ko darīt ar Produkta darba krātuves vienībām, kas ir pabeigtas (pēc Pabeigta darba definīcijas) ?

11 / 20

Kāds ir Sprinta Retrospekcijas mērķis?

12 / 20

Scrum ir balstīts uz ...

13 / 20

Gadījumos, kad pie viena produkta strādā vairākas Scrum komandas, tām ir kopīgs -

14 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Scrum komandas kapteinis ir atbildīgs par tāda Scrum nodrošināšanu, kāds tas ir aprakstīts Scrum ceļvedī. Netikai Scrum komandas ietvaros, bet arī visā organizācijā, ja tas ir nepieciešams.

15 / 20

Sprinta apskata mērķis ir..

16 / 20

Produkta īpašnieks var būt arī tās pašas Scrum komandas Izstrādātājs.

17 / 20

Scrum komandā iespējama hierarhija un apakškomandas

18 / 20

Scrum lomas ir:

19 / 20

Scrum sprinta laikā ir definēti 4 notikumi (ceremonijas). Tie ir:

20 / 20

Jauns inkrements iekļauj sevī arī iepriekšējo Sprintu inkrementus.

Your score is

The average score is 56%

0%