Scrum online tests

Scrum online tests

Scrum online tests latviski

Mācībām un zināšanu nostiprināšanai piedāvāju Scrum online testu latviešu valodā, kas var kalpot kā lielisks palīgs, lai sagatavotos Scrum eksāmenam. Tests veidots balstoties uz jaunāko Scrum ceļvedi (2020). Testa jautājumu banka tiek regulāri papildināta, lai pildot testu, katru reizi būtu pēc iespējas dažādāki jautājumi un aptvertu visu Scrum ietvaru. Testa grūtības pakāpe uzskatāma kā vidēja.

Veiksmi mācībās un testā!

0 votes, 0 avg
61

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 

Testa kārtošanai pieejamais laiks ir beidzies!


Scrum online tests

Izmanto AgileScrum.lv sagatavoto Scrum testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Scrum ietvaru!

Lai veiksmīgi nokārtotu testu, 80% no atbildētajiem jautājumiem jābūt pareiziem.

1 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Scrum komandas kapteinis ir atbildīgs par tāda Scrum nodrošināšanu, kāds tas ir aprakstīts Scrum ceļvedī. Netikai Scrum komandas ietvaros, bet arī visā organizācijā, ja tas ir nepieciešams.

2 / 20

Jauns inkrements iekļauj sevī arī iepriekšējo Sprintu inkrementus.

3 / 20

Ja Sprinta mērķis kļūst neaktuāls, Sprintu var atcelt. Kurš ir tiesīgs atcelt Sprintu?

4 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Sprinta plāna izstrādē piedalās visa Scrum komanda.

5 / 20

Viens no Scrum pilāriem ir caurskatāmība. Tas ļauj veikt..

6 / 20

Pirms pirmā Sprinta uzsākšanas Produkta darbu krātuvei jābūt pabeigtai.

7 / 20

Sprinta mērķis kļuva neaktuāls, tāpēc Produkta īpašnieks nolēma atcelt Sprintu. Ko darīt ar Produkta darba krātuves vienībām, kas ir pabeigtas (pēc Pabeigta darba definīcijas) ?

8 / 20

Gadījumos, kad pie viena produkta strādā vairākas Scrum komandas, tām ir kopīgs -

9 / 20

Produkta īpašnieks var būt arī tās pašas Scrum komandas Izstrādātājs.

10 / 20

Kurš veic lēmumus par Produkta piegādēm ?

11 / 20

Īsākus sprintus var izmantot, lai radītu vairāk mācību ciklu un..

12 / 20

Scrum ir balstīts uz ...

13 / 20

Kā tiek noteikts, kad Produkta darba krātuves vienība, kuras izstrāde tika veikta, ir potenciāli piegādājams inkrements?

14 / 20

Par Sprinta darbu krātuvi, jeb Sprinta plāna izstrādi ir atbildīgi..

15 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Ikdienas sapulce uzlabo komunikāciju komandā, ļauj identificēt šķēršļus, veicina ātru lēmumu pieņemšanu, tādā veidā mazinot nepieciešamību pēc citām sapulcēm. Tādēļ izstrādātājiem nav pieļaujams rīkot atsevišķas sapulces, lai nemazinātos produktivitāte.-

16 / 20

Kad sākas jauns Sprints?

17 / 20

Scrum ietvaru var papildināt ar procesiem vai metodēm, kas nepieciešamas konkrētā projekta realizācijā.

18 / 20

Scrum sprinta laikā ir definēti 4 notikumi (ceremonijas). Tie ir:

19 / 20

Sprinta plānošanas laikā jāizskata 3 tēmas, kas atbild uz jautājumiem..

20 / 20

Scrum notikumi (ceremonijas) paredzēti, lai veidotu regularitāti un..

Your score is

The average score is 64%

0%