Scrum online tests

Scrum online tests

Scrum online tests latviski

Mācībām un zināšanu nostiprināšanai piedāvāju Scrum online testu latviešu valodā, kas var kalpot kā lielisks palīgs, lai sagatavotos Scrum eksāmenam. Tests veidots balstoties uz jaunāko Scrum ceļvedi (2020). Testa jautājumu banka tiek regulāri papildināta, lai pildot testu, katru reizi būtu pēc iespējas dažādāki jautājumi un aptvertu visu Scrum ietvaru. Testa grūtības pakāpe uzskatāma kā vidēja.

Veiksmi mācībās un testā!

0 votes, 0 avg
737

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 

Testa kārtošanai pieejamais laiks ir beidzies!


Scrum online tests

Izmanto AgileScrum.lv sagatavoto Scrum testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Scrum ietvaru!

Lai veiksmīgi nokārtotu testu, 80% no atbildētajiem jautājumiem jābūt pareiziem.

1 / 20

Kurš definē (izveido) Pabeigta darba definīciju (angliski: Definition of Done)?

2 / 20

Cik ilgai jābūt ikdienas sapulcei, ja sprinta garums ir 2 nedēļas un Scrum komandas sastāvā ir 8 cilvēki?

3 / 20

Scrum komandas kapteinis ir atbildīgs par visas Scrum komandas efektivitāti.

4 / 20

Gadījumos, kad pie viena produkta strādā vairākas Scrum komandas, tām ir kopīgs -

5 / 20

Jauns inkrements iekļauj sevī arī iepriekšējo Sprintu inkrementus.

6 / 20

Vai dotais apgalvojums ir patiess? Produkta īpašnieks ir atbildīgs par produkta vērtības maksimizēšanu, kas rodas Scrum komandas darba rezultātā.

7 / 20

Scrum komandā iespējama hierarhija un apakškomandas

8 / 20

Īsākus sprintus var izmantot, lai radītu vairāk mācību ciklu un..

9 / 20

Scrum sprinta laikā ir definēti 4 notikumi (ceremonijas). Tie ir:

10 / 20

Kāds ir ikdienas sapulces formāts?

11 / 20

Kā tiek noteikts, kad Produkta darba krātuves vienība, kuras izstrāde tika veikta, ir potenciāli piegādājams inkrements?

12 / 20

Kas tiek uzskatīts par Scrum komandas ilgtermiņa mērķi?

13 / 20

Sprinta plānošanas sapulce ir laikā ierobežots notikums, kas aizņem maksimums:

14 / 20

Scrum ir 5 vērtības. Tās būtu -

15 / 20

Vai produkta īpašnieks un Scrum komandas kapteinis var piedalīties ikdienas sapulcē kā Izstrādātāji ?

16 / 20

Sprinta mērķis kļuva neaktuāls, tāpēc Produkta īpašnieks nolēma atcelt Sprintu. Ko darīt ar Produkta darba krātuves vienībām, kas ir pabeigtas (pēc Pabeigta darba definīcijas) ?

17 / 20

Ja Sprinta mērķis kļūst neaktuāls, Sprintu var atcelt. Kurš ir tiesīgs atcelt Sprintu?

18 / 20

Sprinta apskata mērķis ir..

19 / 20

Scrum notikumi (ceremonijas) paredzēti, lai veidotu regularitāti un..

20 / 20

Sprinta notikumi (ceremonijas) ir paredzēti, lai veiktu..

Your score is

The average score is 58%

0%