Scrum online tests

Scrum online tests

Scrum online tests latviski

Mācībām un zināšanu nostiprināšanai piedāvāju Scrum online testu latviešu valodā, kas var kalpot kā lielisks palīgs, lai sagatavotos Scrum eksāmenam. Tests veidots balstoties uz jaunāko Scrum ceļvedi (2020). Testa jautājumu banka tiek regulāri papildināta, lai pildot testu, katru reizi būtu pēc iespējas dažādāki jautājumi un aptvertu visu Scrum ietvaru. Testa grūtības pakāpe uzskatāma kā vidēja.

Veiksmi mācībās un testā!

0 votes, 0 avg
502

Testa kārtošanai pieejamais laiks - 10 minūtes.
Jautājumu skaits - 20

 

Testa kārtošanai pieejamais laiks ir beidzies!


Scrum online tests

Izmanto AgileScrum.lv sagatavoto Scrum testu, lai pārbaudītu savas zināšanas par Scrum ietvaru!

Lai veiksmīgi nokārtotu testu, 80% no atbildētajiem jautājumiem jābūt pareiziem.

1 / 20

Pirms pirmā Sprinta uzsākšanas Produkta darbu krātuvei jābūt pabeigtai.

2 / 20

Produkta īpašnieks ir atbildīgs par efektīvu Produkta darbu krātuves pārvaldību. Vai Produkta īpašnieks drīkst deleģēt pārvaldības uzdevumus kādam citam?

3 / 20

Scrum izmanto iteratīvu un inkrementālu pieeju, lai..

4 / 20

Kāds ir ikdienas sapulces formāts?

5 / 20

Kas tiek uzskatīts par Scrum komandas ilgtermiņa mērķi?

6 / 20

Sprinta plānošanas laikā jāizskata 3 tēmas, kas atbild uz jautājumiem..

7 / 20

Sprinta plānošanas laikā tiek izvēlēti darbi, kas tiks paveikti Sprinta laikā. Kurš izvēlas darbus?

8 / 20

Scrum ir balstīts uz ...

9 / 20

Scrum notikumi (ceremonijas) paredzēti, lai veidotu regularitāti un..

10 / 20

Sprinta plānošanas sapulce ir laikā ierobežots notikums, kas aizņem maksimums:

11 / 20

Scrum komandas kapteinis var palīdzēt Produkta īpašniekam Produkta darba krātuves efektīvā pārvaldīšanā. Piemēram, iesakot pārvaldības tehnikas vai rīkus.

12 / 20

Vai apgalvojums ir patiess? Scrum komandas kapteinis ir atbildīgs par tāda Scrum nodrošināšanu, kāds tas ir aprakstīts Scrum ceļvedī. Netikai Scrum komandas ietvaros, bet arī visā organizācijā, ja tas ir nepieciešams.

13 / 20

Produkta īpašnieks var būt arī tās pašas Scrum komandas Izstrādātājs.

14 / 20

Produkta mērķa izveide ir visas Scrum komandas darbs.

15 / 20

Scrum pilāri ir –

16 / 20

Scrum ir …

17 / 20

Kurš definē (izveido) Pabeigta darba definīciju (angliski: Definition of Done)?

18 / 20

Kā tiek noteikts, kad Produkta darba krātuves vienība, kuras izstrāde tika veikta, ir potenciāli piegādājams inkrements?

19 / 20

Sprinta apskata mērķis ir..

20 / 20

Scrum ietvaru var papildināt ar procesiem vai metodēm, kas nepieciešamas konkrētā projekta realizācijā.

Your score is

The average score is 56%

0%