07. Scrum artefakti

07. Scrum artefakti

Scrum tiek izdalīti 3 artefakti, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta caurskatāmība projektā. Tie ir:

  • Produkta darbu krātuve;
  • Sprinta darbu krātuve;
  • Inkrements.
Artefakti, darbu krātuve

Produkta darbu krātuve – Prioritizēts darbu saraksts. Par produkta darbu krātuvi ir atbildīgs produkta īpašnieks. Darbu pievienošana, dzēšana, prioritizēšana ir produkta īpašnieka pārziņā. Tajā tiek apkopoti visi veicamie darbi (lietotājstāstu formātā), kas saistīti ar produkta izstrādi.
Produkta darbu krātuve ir vienīgais darbu (patiesības) avots, no kurienes var tikt iekļauti veicamie darbi sprinta darbu krātuvē. Darbu prioritizēšanai var tik izmantotas dažādas pieejas un metodes, piemēram, MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Will not have), taču Scrum ceļvedis nenorāda uz konkrētām pieejām darbu prioritizēšanā. Prioritātes var tikt mainītas izstrādes gaitā. Prioritārākie darbi tiek sakārtoti produkta darbu krātuves augšdaļā. Dažkārt mēdz novērtēt arī lietotājstāsta vērtību (cik lielu vērtību tā sniedz lietotājam). Katrai vienībai tiek noteikts arī veicamā darba apjoms, lai izstrādātu šo inkrementu, ko izsaka punktos (Story Points). Tākā katram izstrādes komandas dalībniekam var būt dažāds priekšstats par veicamā darba apjomu konkrētās vienības izstrādei, tad Scrum ir populārs plānošanas pokers, ko veic Sprinta plānošanas ceremonijā, pirms šo vienību iekļaut sprinta darbu krātuvē. Par novērtēšanas metodēm vairāk sadaļā – Novērtēšanas metodes.

Jāpiemin, ka veicamā darba apjoms pie konkrētās vienības ir svarīgs, lai komanda varētu Sprinta darbu krātuvē uz konkrēto sprintu izvēlēties adekvātu daudzumu paveicamo darbu. Pirmajos sprintos šis izvēlētais daudzums var būt diezgan neprecīzs, bet ar laiku komanda nostabilizējas un balstoties uz pieredzi no iepriekšējiem sprintiem var diezgan precīzi apzināt paveicamā darba apjomu, ko būs iespējams izdarīt viena sprinta ietvaros.

Darbu krātuve, inkrements

Sprinta darbu krātuve – Tas ir izstrādātāju darba plāns. Sprinta darbu krātuve ir izstrādātāju pārziņā. Pēc sprinta uzsākšanas nav pieļaujams sprinta darbu krātuvē pievienot papildus darbus (ja vien tās nav sīkāk sadalītās sprinta darba krātuves vienības, kas jau sākotnēji tika izvēlētas uz konkrēto sprintu izstrādei). Sprinta darbu krātuvē darbus pievieno izstrādātāji, sprinta plānošanas ceremonijā. Par cik darbi produkta darbu krātuvē ir prioritizēti (to veic produkta īpašnieks) un novērtēti (darba apjoms, kas jāveic, lai lietotājstāstu izstrādātu), tad bieža prakse ir izvēlēties izstrādei Sprinta ietvaros tos darbus, kuri sniegs klientam lielāko vērtību un darba apjoms šī inkrementa izstrādei mazākais. Ja pieņemam, ka izstrādātāju kapacitāte sprinta ietvaros ir 4 Story points, tad iepriekšējais attēls atspoguļotu potenciālo darbu izvēli uz konkrēto sprintu.

Inkrements – Tā ir viena vienība, jeb papildinājums produktam, kas sniedz kaut kādu vērtību gala patērētājam, lietotājam. Viena sprinta ietvaros var tikt radīti vairāki inkrementi. Inkrementam ir jāatbilst pabeigtības definīcijai (Definition of Done). Ja radītais inkrements neatbilst pabeigtības definīcijai, tas nevar tikt piegādāts un tiek atgriezts Produkta darbu krātuvē atkārtotai izskatīšanai.