Novērtēšanas metodes (Plānošanas pokers)

Novērtēšanas metodes (Plānošanas pokers)

Veicamā darba novērtēšana ir process, kurā tiek aptuveni novērtēts veicamā darba apjoms relatīvās vienībās. Bieži vien novērtējums ir jāsniedz par veicamajiem darbiem, kuri ir neskaidri un to detalizācija nav pietiekoša, lai varētu konkrēti pateikt nepieciešamo laiku to paveikšanai.

Novērtēšanai var izmantot jebkādas vienības, kādām visa komanda ir piekritusi, piemēram, T-kreklu izmēros – XS, S, M, L, XL.

Novērtēšana scrum

XS būtu mazākā vienība, ko varētu uzskatīt par pabeidzamu 4h-8h laikā, taču visas pārējās, ilgākā laika posmā, kam nav tiešas korelācijas, jo novērtējums ir aptuvens.

Arī šī metode (nosakot darba apjomu t-kreklu izmēros) pieprasa rezultātā iegūt visas komandas vienotu skatījumu par paveicamā darba apjomu. Tāpēc ļoti lielu popularitāti ir guvis plānošanas pokers.

Plānošanas pokers – metode, kura tiek pielietota Agile projektos (tajā skaitā Scrum), lai novērtētu darba apjomu un vienotos komandas ietvaros par vienotu redzējumu.

Plānošanas pokers
Attēls no: https://www.mountaingoatsoftware.com/

Plānošanas pokera gaita – Katram komandas dalībniekam tiek izdalītas kārtis ar skaitļiem uz tām. Parasti tie ir Fibonači skaitļi: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, un 21. Produkta īpašnieks iepazīstina ar lietotājstāstu, atbild uz izstrādes komandas jautājumiem, ja tādi ir. Kad jautājumi ir noskaidroti, katrs no izstrādes komandas dalībniekiem izvēlas kārti ar to skaitli, kādu viņš uzskata par piemērotu, kā novērtējumu šim lietotājstāstam un aizvērtā veidā noliek sev priekšā. Kad visi komandas dalībnieki ir veikuši novērtējumu, tiek atvērtas kārtis. Komandas dalībnieki, kuri ir novērtējuši ar lielāko un mazāko vērtējumu šo lietotājstāstu, argumentē, kādēļ ir norādījuši tieši šādu novērtējumu. Pēc skaidrojumu noklausīšanās, visi komandas dalībnieki atkārtoti veic novērtējumu. Parasti pietiek ar 2 šādām novērtējuma sesijām katram no lietotājstāstiem, lai komanda varētu vienoties par vienotu redzējumu veicamajam darba apjomam.