08. Pabeigtības, jeb Pabeigta darba definīcija (DoD)

08. Pabeigtības, jeb Pabeigta darba definīcija (DoD)

pabeigtības definīcija

Pabeigta darba definīcija – definition of done (DoD).
Pabeigtības definīcija ir formāls dokuments vai apraksts, kas nosaka to vai produkta inkrements ir pabeigts un var tikt nodots klientam.

Ja izstrādātā vienība (no Produkta darbu krātuves) nesasniedz DoD, tad šo vienību pēc sprinta beigām atgriež atpakaļ uz produkta darbu krātuvi, kur to izskata produkta īpašnieks un nosaka izstrādes prioritāti atkāroti.

DoD var būt iestādes noteikts standarts, kuru jāievēro visām izstrādes komandām, kā minimālās prasības pabeigta produkta noteikšanai. Šis kopējais iestādes DoD var tikt papildināts, lai precīzāk atbilstu produktam, kas tiek radīts. Gadījumā, ja organizācijā nav noteikti šādi standarti, tad Scrum izstrādes komandas pienākums ir izveidot DoD, kas atbilst produktam, kas tiek radīts un pēc kura vadīties, lai varētu noteikt, kad inkrements ir piegādājams, kā pabeiga vienība.

Akceptēšanas kritēriji vs Pabeigta darba definīcija

Bieži šie termini tiek jaukti un nav saprasti līdz galam, tāpēc ar piemēra palīdzību izskaidrošu atšķirību. Iedomāsimies, ka mums ir jāuztaisa “Login” forma. Lai darbu varētu nodot un tas tiktu akceptēts no klienta puses, tiek definēti akceptēšanas kritēriji:

 • “Ieiet” pogai jābūt zaļā krāsā;
 • “Atcelt” pogai jābūt caurspīdīgai;
 • Ievades laukiem labajā pusē jābūt paskaidrēm;
 • Jāļauj autorizēties ar Facebook;
 • Jābūt iespējai atiestatīt paroli;

Savukārt, pabeigtības definīcija būtu tā, kas nosaka augstāka līmeņa lietas, kam jābūt izdarītām, lai produktu varētu piegādāt. Pabeigtības definīcija var ietvert un parasti arī ietver sevī punktu, kas nosaka, ka jābūt izpildītiem akceptēšanas kritērijiem. Pabeigtības definīcija varētu izskatīties sekojoši:

 • Jābūt izpildītiem visiem akceptēšanas kritērijiem;
 • Jābūt izstrādātiem testa scenārijiem dotajai vienībai;
 • Jābūt veiktai regresa, funkcionālajai, integritātes testēšanai;
 • Jābūt veiktiem automātiskajiem testiem;
 • Jābūt veiktiem vienībtestiem;
 • Jābūt dokumentētai piegādes versijai;
 • Jābūt izstrādātam funkcionalitātes aprakstam (Programmas prasību specifikācijai);

No šī piemēra redzam, ka pabeigtības definīcija ir globālāka, nekā akceptēšanas kritēriji, kas ir specifiski konkrētai vienībai. Tādēļ pabeigtības definīcija bieži vien organizācijās ir noteikta kā standarts, kas jāievēro, lai varētu nodrošināt atbilstošu kvalitātes līmeni produktiem, kas tiek radīti un piegādāti klientam.