Lietotājstāsti

Lietotājstāsti

Scrum ietvara praksē pieņemts aprakstīt produkta darbu krātuves darbus lietotājstāstu formātā. Šāda pieeja ļauj vieglāk komunicēt pasūtītājam un izpildītājam, lai saprastu par kādu izstrādes darbu sfēru (scope) tiek runāts.

Lietotājstāsti, Lietotāja stāsts
 • Epika (Epic) – darba apjoms, ko var paveikt ilgākā laika posmā, piemēram, 3 mēneši (augstas detalizācijas apraksts).
 • Funkcija (Feature) – Epiki tiek sadalīti funkcijās, taču funkcijas joprojām ir liels darba apjoms, ko būtu iespējams paveikt vairāku nedēļu laikā.

Epiki un funkcijas parasti tiek lietoti, lai attēlotu projekta ceļa karti (Roadmap), kurā tiek attēloti augstas detalizācijas darbi laika skalā.

 • Lietotājstāsti – Īpašības tiek sadalītas sīkākās vienībās – lietotājstāstos, ko jau var iekļaut produkta darbu krātuvē. Lietotājstāsts apraksta īpašību vai funkcionalitāti, ko var uztaisīt īsā laika posmā, piemēram, 2 dienas. Lietotājstāsts satur:
  • Informāciju par to, kas ir funkcionalitātes lietotājs;
  • Aprakstu par to, ko lietotājs vēlas izdarīt;
  • Skaidrojumu, kāds ir šīs darbības mērķis. Piemēram – Kā (lietotājs), es vēlos (darbība), lai es varētu (darbības iemesls/mērķis).
  • Akceptēšanas kritērijus – viss, kas nepieciešams dotajai funkcionalitātei no lietotāja skatu punkta.
  • Prioritāti – Produkta īpašnieks prioritizē veicamos darbus;
  • Novērtējumu – Izstrādātāji sprinta plānošanas ceremonijā novērtē veicamā darba apjomu, šī lietotājstāsta izstrādei.
 • Kļūda – darba vienība, kas tiek izveidota konstatējot kādas nepilnības funkcionalitātē. Kļūda tiek aprakstīta lietotājstāsta līmenī un tās labošanai var tikt izveidoti sīkāki uzdevumi, ko parasti veido izstrādātāji.
 • Uzdevums – Lietotājstāsti var saturēt vairākus uzdevumus. Uzdevumus veido izstrādātāji un tajos iekļauj visas nepieciešamās darbības un darbus, lai izpildītu vai uztaisītu lietotājstāstu. Scrum komanda nosaka Pabeigtības definīciju un tā tiek izmantota, lai noteiktu lietotājstāsta gatavību.