01. Kas ir Scrum?

01. Kas ir Scrum?

Īsumā par to, kas ir Scrum!
Definīcijas:

(EN) – Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.

(LV) – Scrum ir ietvars, kas palīdz cilvēkiem, komandām un organizācijām radīt vērtību izmantojot adaptīvus risinājumus sarežģītām problēmām.

Par Scrum mēdz teikt – viegli iemācīties, grūti pārvaldīt!

Kas ir Scrum
Scrum autori

Scrum ietvara autori un attīstītāji ir – Ken Schwaber un Jeff Sutherland. Scrum Ceļvedis (Scrum Guide) ir tikai 13 lpp garš (ENG versija) un tas ir pieejams lejupielādei – Scrum Guide (jaunākā versija pieejama kopš 2020. gada novembra).

Lai produktīvāk apgūtu materiālu, kas pieejams šajā mājaslapā, būtu ieteicams, pirms lasīt tālākās sadaļas, izlasīt Scrum ceļvedi. Tas ir pieejams arī Latviešu valodā.

Šis ietvars cieši sasaucas ar Agile manifestu un vērtībām. Jāatceras, ka pamatā ir šīs vērtības un principi, kas izriet no Agile manifesta, nevis darbības, piemēram, ikdienas sapulce plkst. 9:00 no rīta. Primāri ir saprast un ievērot tieši šīs vērtības un principus, nevis pielietot kaut kādas atsevišķas Scrum ceremonijas, lai apmierinātu kādu no Agile principiem vai vērtībām. Scrum ir viens no ietvariem, ko var pielietot produktu izstrādē, bet, lai pielietotu to pareizi, ir jābūt izpratnei par Agile domāšanas veidu.

Pareizā domāšanas secība varētu būt šāda – kā mēs varētu darīt, lai ievērotu šo principu? Nevis – darīsim šādi, lai būtu ievērots šis princips.