03. Agile Principi

03. Agile Principi

Agile ir 12 principi, kas izriet no Agile manifesta un ko jāievēro, lai izstrādi vai projekta vadību varētu saukt par Agile.

 1. Mūsu augstākā prioritāte ir apmierināt klienta vajadzības, pēc iespējas drīz un nepārtraukti piegādājot vērtību pievienojošu programmatūru.
 2. Esiet atvērti izmaiņām prasībās pat ļoti vēlā programmatūras izstrādes brīdī. Agile spēj tikt galā ar izmaiņām, lai nodrošinātu klienta konkurētspēju.
 3. Piegādājiet strādājošu programmatūru pēc iespējas bieži – no reizes pāris nedēļās līdz reizei pāris mēnešos, priekšroku dodot īsākiem piegādes cikliem.
 4. Projekta laikā biznesa cilvēkiem un izstrādātājiem diendienā vajadzētu strādāt plecu pie pleca.
 5. Projektā iesaistiet motivētus komandas dalībniekus. Radiet vidi, kas atbalsta viņu vajadzības un uzticieties, ka viņi paveiks savu darbu.
 6. Visefektīvākais un efektīgākais veids, kā izstrādes komandā apmainīties ar informāciju, ir klātienes saruna.
 7. Primārais darbu progresa mērs ir strādājoša programmatūra.
 8. Agile procesi veicina izstrādes nepārtrauktību. Biznesa cilvēkiem, izstrādātājiem un lietotājiem uz nenoteiktu laiku ir jābūt gataviem strādāt nemainīgā, vienmērīgā ritmā.
 9. Koncentrēšanās uz tehnisko izcilību un dizaina kvalitāti dod iespēju bez grūtībām reaģēt uz pārmaiņām.
 10. Vienkāršība – māksla kāpināt padarītā darba apjomu – ir kritiska.
 11. Labākie arhitektūras risinājumi, prasības un projektējumi rodas pašorganizētā komandā.
 12. Komanda regulāri analizē savu sniegumu, lai kāpinātu sava darba efektivitāti, un atbilstoši maina un pielāgo savu uzvedību.