02. Agile Manifests un Vērtības

02. Agile Manifests un Vērtības

Agile manifests

Kas tad ir – Agile manifests? Kā jau noskaidrojām iepriekš, Agile ir domāšanas veids un tiešā tulkojumā tas nozīmē – veikls, mainīgs. Arī programmatūras izstrādē jau septiņdesmitajos gados saskārās ar problēmu, ka mainīgā vidē, kas strauji attīstās, ir nepieciešams pielāgoties apkārtējiem procesiem un tendencēm, tādēļ tika meklētas alternatīvas tradicionālajai izstrādes metodei – waterfall, kas paredz secīgu produktu izstrādes gaitu, balstoties un iepriekš detalizēti specificētiem produktu aprakstiem.

Agile pieeja savu popularitāti sāka gūt 2001. gadā, pēc tam, kad vairāki programmētāji tikās kārtējā sanāksmē (Jūtas štatā), lai apspriestu aktuālās tendences izstrādes jomā. Viņi nonāca pie secinājuma, ka programmatūras izstrādes jomā ir pārlieku liela fokusēšanās uz dokumentiem, procesu dokumentēšanu, kas rezultējas produktu radīšanā, kuri neatbilst tirgus prasībām un nenes klientam vēlamo vērtību, kas savukārt noved pie neapmierinātības no klienta puses. Tā radās vīzija par pamatlietām, kas būtu jāievēro izstrādes procesā un tās tika ietvertas Agile manifestā, kas arī radās šīs sanāksmes/konferences laikā Snoubērdā.

Agile manifests vēsta – savā darbā novērtējam:

Cilvēkus un viņu mijiedarbi augstāk par rīkiem un procesiem
Strādājošu programmatūru augstāk par detalizētu dokumentāciju
Kopsadarbību ar pasūtītāju augstāk par līguma sarunām
Reaģēšanu uz izmaiņām augstāk par sekošanu plānam

Protams, svarīgi ir arī tas, kas rakstīts pa labi, tomēr par būtiskāku mēs atzīstam to, kas rakstīts pa kreisi.

Kā tapa Agile manifests:

Pirmajā brīdī varētu likties, ka Agile ir sava veida brīvdomātāju ietvars, kur nav ne līgumu, ne vienošanās, bet tā gluži nav. Arī Agile projektu vadībā ir līgumi, darba uzdevumi un sadalītas atbildības, taču svarīgi ir saprast, ka galvenā vērtība ir produkts, ko radam un, lai radītu patiešām augstu vērtību nesošu produktu un klients būtu apmierināts, ir svarīga klienta un izpildītāja sadarbība, sarunas un izstrādātāja spēja pielāgoties, pat ļoti vēlā izstrādes posmā jāspēj pieņemt to, ka var būt izmaiņas. Pabeigt izstrādi pēc iespējas ātrāk, piegādāt to, par ko klients nav īsti apmierināts nav pareizi.