01. Kas ir Agile?

01. Kas ir Agile?

Agile domāšanas veids

Īsā atbilde uz šo jautājumu varētu būt – Agile ir domāšanas veids. Agile ir balstīts uz vērtībām un principiem, kurus definē Agile manifests. Šīs vērtības un principi sniedz norādījumus par to, kā radīt un reaģēt uz izmaiņām un kā tikt galā ar nenoteiktību. Ja tieši tulkojam vārdu agile, tad – veikls, mainīgs. Par cik mūsdienu pasaulē, it sevišķi IT jomā, prasības var mainīties ļoti strauji dažādu ārēju faktoru dēļ, tad tradicionālā pieeja (waterfall) projektu vadībā un produktu izstrādē IT sfērā kļūst neefektīva.

Vai tas nozīmē, ka waterfall metode projektu vadībā ir vēsture? Noteikti nē. Tā joprojām ir pielietojama paredzamu (definētu) projektu vadībā, bet ja runa ir par inovācijām un maksimālu vērtību nesošiem risinājumiem (jau sākotnējā izstrādes stadijā) priekš klienta, tad Agile domāšanas veids un pieeja produkta izstrādē būs daudz piemērotāka. Kā Agile to panāk? Visvienkāršāk to būs paskaidrot ar Agile programmatūras izstrādes manifesta palīdzību. (https://agilemanifesto.org/)