09. Agile līgumi

09. Agile līgumi

Agile līgumi

Par cik Agile pieejas gadījumā nav skaidri definēts tvērums, tad varētu likties, ka līgumu nav vai arī tiem ir nenozīmīga loma, taču tā nebūt nav. Agile pieejas gadījumā ļoti svarīga loma ir projekta plānam, kurā detalizēti aprakstīta piegādes gaita (modelis), kā arī komunikācijas plānam un atbildību sadalījumam, kā arī būtu jāsaņem nepārprotama pasūtītāja piekrišana iesaistīties projekta izstrādes gaitā, jo Agile pieejas gadījumā no pasūtītāja puses tiek sagaidīta ļoti liela iesaistīšanās, kas reizēm ir problemātiski.

Piemēram, pasūtītāja pusē tiek nozīmēti atbildīgie projektu vadītāji, kuri ir ļoti aizņemti citos darbos un nav pieejami, kad tas ir nepieciešams, vai arī tiek nozīmēti cilvēki, kas nav tiesīgi pieņemt lēmumus par produkta izstrādi vai nav pietiekoši kompetenti dotajā sfērā. Šis ir ļoti svarīgs aspekts, kam pievērst īpašu uzmanību Agile līgumu gadījumā. Tāpēc jāapraksta arī līgumsodi par kavējumiem un procedūru neievērošanu arī no pasūtītāja puses, netikai pret izpildītāju.

Tāpat ir jāparedz skaidra apmaksas/izcenojumu politika. Kā populārāko Agile pieejas apmaksas kārtību var minēt – T&M (Time Material), kas nosaka to, ka apmaksa tiks veikta par patērēto laiku, kas veltīts konkrētā inkrementa izstrādei.

Jādefinē arī “spēles noteikumi”, kā var apturēt sprintu (iterāciju) un kāda ir apmaksas kārtība par padarīto darbu sprinta ietvaros, kurš netika piegādāts plānotajā apjomā.

Apskatot Agile līgumu no Agile manifesta viedokļa var izcelt sekojošo:

“Cilvēki un savstarpējā mijiedarbība” projicējas uz nepieciešamību pēc iekšējā darba organizācijas plāna un komunikācijas plāna.

“Strādājoša programmatūra” – Jābūt skaidri definētam un aprakstītam DoD (Definition of Done), jeb padarītā darba definīcija, katrā no uzdevumiem.

“Cieša sadarbība ar klientu” – Sadarbības mehānisma definēšana.

“Reaģēšana uz izmaiņām” – Izmaiņu vadība un ar to saistīto procedūru definēšana.

Svarīgi! Līgums neatceļ procesus un rīkus. Tie ir svarīgi Agile izstrādē, bet priekšroka tiek dota cilvēku savstarpējai mijiedarbībai!