06. Agile pielietojums (Cynefin)

06. Agile pielietojums (Cynefin)

Agile pielietojums – ne viss der visam. Arī Agile pieeja un domāšanas veids nebūtu jāattiecina uz visiem projektiem un izstrādēm. Ir projekti, kur šī pieeja būs piemērotāka un ir projekti, kur nē. Protams, var mēģināt izmantot šo pieeju pilnīgi visur, taču, ja iedomājamies piemēru, kad mums tiek prasīts izstrādāt vienkāršu aplikāciju vai analoģisku lietojumu tam, kāds jau eksistē (1:1 kopiju), tad šajā gadījumā Agile pieejai zūd tā pievienotā vērtība, ko tā varētu dot, ja aplikācija būtu inovatīva. Jo, ja mēs zinām gala rezultātu un pasūtītājs grib tieši tādu aplikāciju un pat ir pieejams piemērs, ko nokopēt, tad kāpēc veikt iteratīvu izstrādi, kāpēc dalīt izstrādi posmos un iegūt atgriezenisko saiti par izstrādāto inkrementu? Šādā gadījumā waterfall, jeb kaskādes izstrāde būtu piemērotāka un Agile pieeja tikai paildzinātu izstrādes posmu un, ļoti iespējams, arī izmaksas.

No šī mēs arī varam secināt, ka Agile ir piemērota pieeja inovatīviem risinājumiem, kur izstrādes uzsākšanas posmā nav skaidri definēts sasniedzamais rezultāts, ir zināms tikai virziens un skaidrs tas, ka gala rezultātā klients vēlas maksimāli augstu vērtību šim radītajam produktam. Ja izstrādājamais produkts sākotnēji varētu būt definēts kā e-pasta izsūtīšanas platforma, tad ļoti iespējams gala rezultātā tiks izstrādāta čata platforma, jo izstrādes gaitā pasūtītājs ir tiesīgs mainīt virzienu atbilstoši tam, kādas ir tendences tirgū un atbilstoši atgriezeniskajai saitei, ko saņem no produkta lietotājiem, lai iegūtu maksimāli vērtīgu produktu.

1999. gadā Deivs Snoudens izstrādāja ietvaru lēmumu pieņemšanas atbalstam – Cynefin.

Agile pielietojums cynefin

Šis ietvars ir labs palīgs, lai saprastu, kādos projektos Agile pielietojums būtu piemērots. Atkarībā no veicamajām darbībām var novērtēt projektu, vai tas ir haotisks, kas nozīmētu, ka produkts rodas eksperimentu rezultātā un nav konsekventas rīcības. Vienkāršs – uzdevums ir viegli saprotams, to var attiecināt uz labo praksi noteiktajā darbības sfērā, kas liek izprast produkta būtību, klasificēt objektus un izstrādāt, jeb reaģēt. Komplicēts – nepieciešams izprast produkta būtību, klienta vēlmes un produkta pielietojumu, analizēt un saprast potenciālos risinājumus, reaģēt. Sarežģīts – nepieciešama padziļināta izpēte, izprast produkta būtību, klienta vēlmes, reaģēt. Agile pieeja šajā cynefin ietvarā vispiemērotākā būtu gadījumos, kad projekts ir Sarežģīts vai Komplicēts.