05. Deminga aplis

05. Deminga aplis

Agile kontekstā būtu svarīgi pieminēt un izstāstīt, kas ir Deminga aplis. Viens no Agile 12 principiem vēsta – “Komanda regulāri analizē savu sniegumu, lai kāpinātu sava darba efektivitāti, un atbilstoši maina un pielāgo savu uzvedību.”

Agile arī paredz nepārtrauktu un pēc iespējas biežāku strādājošas programmatūras piegādi, kas paredz iteratīvu izstrādi. Deminga aplis apraksta iteratīvu vadības metodi, kuras mērķis ir nepārtraukta procesu, pakalpojumu vai produktu uzlabošana. Šeit arī kļūst svarīgi pieminēt, ka šādai mentalitātei un domāšanas veidam (Agile) jābūt visā izstrādes komandā, lai iegūtu vēlamos rezultātus.

Deminga aplis

Plāno, Dari, Pārbaudi, Rīkojies! Idejas pamatā ir iteratīvā izstrāde. Visa izstrāde tiek sadalīta posmos vai sprintos, kuru laikā tiek piegādāts inkrements, jeb strādājoša programmatūra. Pēc katra šāda posma vai sprinta ir jāparedz visi no Deminga aplī aprakstītajiem soļiem, īpašu uzmanību pievēršot “Pārbaudi” -> “Rīkojies”, kas arī nodrošinās nepārtrauktu pilnveidošanos, jo paveiktais darbs vai procesi tiek izvērtēti un pielāgoti, mainīti.

Katrā posmā sasniegtais kļūst par standartu un nākošajā iterācijā tiek nosprausti mērķi, lai uzlabotu procesu vēl vairāk. Šāda pieeja ļauj visā izstrādes vai piegādes laika posmā uzlabot izstrādes komandas darba kvalitāti. Tas attiecas netikai uz koda vai programmatūras kvalitāti, bet arī procesu kvalitāti – komunikāciju komandā, sadarbību. Pasteidzoties nedaudz uz priekšu – Scrum ietvarā tās ir retrospekcijas, kurās tiek analizēts paveiktais, izrunātas lietas, kas neizdevās tik labi, kā varētu būt un pieņemti lēmumi par uzlabojumiem, kas tiks ieviesti nākošajā izstrādes sprintā, bet par to detalizētāk sadaļā “Scrum”.